۱۳ مرداد ۱۴۰۰
شایورد به معنای هاله دور ماه است که نوید آمدن باران میدهد

تا کی باید ازمردم بخواهیم به زلزله‌زده‌هاکمک کنند؟/ دولت بعد از ۴۰ روزنتوانسته ۲۰۰خانواده درکوهبنان را جمع وجور کند؟